Affärsekonomi I 7,5 hp Lexicon

6842

Kursplan, Produktions- och kvalitetsteknik - Umeå universitet

Budgetering. Investeringskalkylering. Uppgifter. Fastighetsbranschens ekonomi: Kursen behandlar bland annat metoder och tekniker för att utföra ekonomisk analys, lönsamhetsberäkningar, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering och verktyg för att besluta företagets optimala produktionsprogram. Investeringskalkylering Föreläsning kring investeringskalkylering. Tydligt markerat med understrykningar, kursiver Se mer.

  1. Visma spcs ab
  2. Photoshop cc vs photoshop

Stockholm 5 oktober Stockholm 5 oktober. 1 deltagare -+ = 4 600 kr / 6 500 kr (priser exkl moms) Anmälan Senast 28 september Inom investeringskalkylering används en rad begrepp. Många av dessa är olika former av ekonomiska data, antingen indata eller beräknade genom metoderna nedan. Den symbol som står före begreppen används i matematiska formler på denna sida, eller i metodernas huvudartiklar. Kursen syftar till att underlätta för dig att fatta olika investeringsbeslut. Med hjälp av olika investeringskalkyler jämför du alternativa investeringar med varandra och rangordnar dem.

Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp.

5 Investeringskalkylering - YouTube

Analys av Intäkter och Kostnader. Budgetering.

sverige Långträsk vill sex investeringskalkylering inte som ha män

Investeringskalkylering kurs

I kursen Fastighetsekonomi för  Ämnesområdet är investeringskalkylering, det är endast denna typ av kalkyler som behandlas och en kurs i hur företag startas vore många gånger behjälpligt. Bli bättre på investeringskalkylering genom att träna på övningsuppgifter med fullständiga facit.

Investeringskalkylering kurs

Avgift För godkänd kurs skall studenten. förklara och förstå den grundläggande företagsekonomiska begreppsapparaten. beskriva grundläggande begrepp och modeller inom följande områden: affärsidé, strategi samt organisation och marknadsföring. förstå och beskriva modeller och nyckelbegrepp inom produkt- och investeringskalkylering. Grundläggande metoder för investeringskalkylering. Kursen överlappar/ersätter Företagsekonomi 1TG010, Industriell ekonomi 1EI013 och 1EI024.
Running index forklaring

Hur ser utbildningen ut? Köp begagnad Investeringskalkylering: metoder och tillämpningar av Gunnar Wramsby, Urban Österlund hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges  utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. •arbeta med investeringskalkylering och lönsamhetsberäkningar. Inom organisationsdelen är kursens övergripande syfte att fördjupa dina kunskaper om och förståelse för organisationsteoretiska modeller och organisatoriska  Om du har läst kursen får du gärna kontakta SNY med en kommentar för att förbättra Beskriva, förklara och tillämpa produkt- och investeringskalkylering.

Du får en grundläggande kunskap och förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av investeringar och vad begrepp som kassaflöde, kalkylränta och avkastningskrav står för. Investering & Lönsamhet. Med Investering och lönsamhet lär du dig metoder för värdering av olika investeringsalternativ. Med hjälp av investeringskalkyler jämför du alternativa investeringar med varandra och rangordnar dem. I kursen behandlas beräkningar enligt Pay-backmetoden, nuvärdemetoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden som tar hänsyn Investeringskalkylering, 10 yhp Kursen innebär att de studerande utvecklar specialiserade kunskaper om och förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och avkastningskrav samt hur investeringar påverkar balansräkningen.
Gynekolog pa engelska

Grundläggande metoder för investeringskalkylering. Kursen överlappar/ersätter Företagsekonomi 1TG010, Industriell ekonomi 1EI013 och 1EI024. I det tredje avsnittet kommer resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering samt redovisning av verksamheten att beröras. De tre avsnitten överlappar varandra och kommer till stor del att gå i varandra.

Upplägget lutar sig mot de fyra hörnstenarna: Xpectums styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget. Dels genom de mentorer som skriver och arbetar Ekonomikurser.se - webbföreläsningar om kalkylering och investering © Rune Lönnqvist.
Elkraftsingenjör umeå

fyra etiska forhallningssatt
människans texter litteraturen
booksmart soundtrack
barnperspektiv och barns perspektiv pramling samuelsson
kanda personer i norge
boerse aktuell stock world
bra frågor man kan ställa

DataPartner Software on Twitter: "Avancerad

Med hjälp av olika investeringskalkyler jämför du alternativa investeringar med varandra och rangordnar dem. I kursen behandlas beräkningar enligt Pay back-metoden, nuvärdemetoden och annuitetsmetoden som tar hänsyn till penningvärdets förändring och även till skattekonsekvenser och inflation. Investeringskalkylering innebär att du multiplicerar en faktor med olika variabler beroende på vilken metod du valt att använda. Du beräknar olika faktorer, Slutvärdefaktor. Nuvärdefaktor. Nusummefaktor. Annuitetsfaktor.


Bästa surfplattan under 2021
cola livestock

Diplomerad fastighetsförvaltare på branschens egen skola

Investering & Lönsamhet. Med Investering och lönsamhet lär du dig metoder för värdering av olika investeringsalternativ. Med hjälp av investeringskalkyler jämför du alternativa investeringar med varandra och rangordnar dem. I kursen behandlas beräkningar enligt Pay-backmetoden, nuvärdemetoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden som tar hänsyn Investeringskalkylering, 10 yhp Kursen innebär att de studerande utvecklar specialiserade kunskaper om och förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och avkastningskrav samt hur investeringar påverkar balansräkningen. LIA 2 - Fastighetsteknik, 55 yhp Kursen syftar till att underlätta för dig att fatta olika investeringsbeslut.

TEAE04 Industriell ekonomi och organisation - Y-sektionen

Beskriva och förklara budgetprocessen. Fokus: Kosignaler. Det här är kursen för dig som vill förbättra ditt koöga och använda kornas signaler för att anpassa djurmiljö och skötsel till kornas behov. Djurhållning. Fokus: Utfodring ungnötsproduktion. För godkänd kurs skall studenten.

Den digitala kursen backas upp av mycket välmeriterade handledare med bakgrund från såväl universitetsvärlden som branschen. redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering (3) Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska studenten kunna . göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (4) Värderingsförmåga och förhållningssätt Fokus: Kosignaler. Det här är kursen för dig som vill förbättra ditt koöga och använda kornas signaler för att anpassa djurmiljö och skötsel till kornas behov. Djurhållning. Fokus: Utfodring ungnötsproduktion. Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies.