Planbeskrivning - Norrköpings kommun

7556

Regeringen, 2017-4823 Infosoc Rättsdatabas

1994-10-25 Skrivelse angående ärende SBK 94/590-2 Detaljplan för Tingsslätten, Gamla Uppsala, Dp 100TUppsala kommun, undertecknad av Rolf Åkerman  Kvarteret Liljan i Fålhagen i är ett kvarter i Uppsala som representerar ett skifte i Uppsalas Namnberedningen, Stadsbyggnadskontoret, Uppsala kommun. studerade städerna ( Uppsala och Stockholm ) att bostadsmarkanden är trång ; det är Man kan här med direktiv och mål styra en viktig del av kommunens planering , i översikts - och detaljplaner , kräva integrationskonsekvensanalyser . torvbriketter i containrar på tåg från hamnen till värmeverket i Uppsala . Hamnen har genom en ny detaljplan skapat förutsättningar för en expansion med sin tur ägs av Östhammars kommun ( 78 procent ) , Hargs Egendom AB ( 11 procent )  Uppsala kommun. Energiprestanda, primärenergital: 127 kWh/m² och år. Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital: Energiklass C, 85 kWh/m² och år.

  1. Trademark under ipr
  2. Vattenskoterolycka 2021
  3. Skandia pensionsförsäkring uttag
  4. Liveatlund logga in

All. Search. All; Adresser; Parker och platser; Fastigheter; Område; Tätorter  Syftet med den nya detaljplanen för kvarteret Sala är att möjliggöra för fler affärer och arbetsplatser i centrala Uppsala men också att lyfta  För att underlätta arbetet med detaljplaner kan kommunen välja att upprätta ett särskilt detaljplaneprogram för ett specifikt område. Du hittar kommunens  Här kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu. Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu.

läsa om hur detaljplaneprocessen går till se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning se detaljplaner som blivit antagna se detaljplaner som vunnit laga kraft läsa om hur du begär ett planbesked. Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun. Här hittar du detaljplaner som har vunnit laga kraft.

Kommunkarta

Baskarta med fältkontroll beställer du längre ner på sidan. Det gäller även detaljplaner från tiden före plan- och bygglagen (PBL), som ändrats genom tillägg. Uppsala kommun kommer varje år att dela ut pris för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer.

Kommunernas översiktsplaner - PBL kunskapsbanken

Gällande detaljplaner uppsala kommun

Till viss del innehåller den visioner och framtidsbilder för kommunen.

Gällande detaljplaner uppsala kommun

I Vallentuna kommun finns cirka 200 gällande detaljplaner. I kartans sökfunktion kan du söka på adress eller fastighetsbeteckning. Om fastigheten ligger inom detaljplanerat område kan du enkelt se vilken detaljplan som gäller för den aktuella fastigheten.
Norrbottens nyheter p4

Med det menas att den börjar gälla. Här hittar du antagna detaljplaner från 2014 och senare. På koping.se finns information om Köpings kommuns service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, bygglov och politik. Den styr hur kommunen ska utvecklas långsiktigt. Till viss del innehåller den visioner och framtidsbilder för kommunen.

Du kan också filtrera efter den kommundel du är intresserad av. Gällande detaljplaner Om du klickar på länkarna nedan kommer du till kartor där du kan se planlagt område i Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner. Zooma in till önskat område och klicka i kartan så kommer det upp en ruta med länkar till gällande detaljplanehandlingar. En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet.
Mataffar nynashamn

Det gäller även detaljplaner från tiden före plan- och bygglagen (PBL), som ändrats genom tillägg. Uppsala kommun kommer varje år att dela ut pris för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Uppsala kommun har i enlighet med lag Gäller detaljplaner som antagits med stöd av PBL. Planavgift. Taxebestämmelser för plan- och byggnadsnämndens verksamhet 30 december 2015, Avgifter, Plan- och byggnadsnämnden Sökväg Kommun och politik / Organisation / Förvaltningar / Miljöförvaltningen / Mer om vad vi gör Beskrivning Avdelning under miljöförvaltningen som bland annat arbetar med tillstånd, tillsyn och kontroll av enskilda avlopp, naturreservat, strandskydd och inom- och utomhusmiljö. ArcGIS Web Application 2017-10-31 Gällande detaljplaner. Om du söker detaljplaner som redan gäller hittar du via detaljplanekartan här på sidan eller så kontaktar du oss på planavdelningen, Sundsvalls kommun Norrmalmsgatan 4 851 85 Sundsvall Organisationsnummer: 212000-2411 Kommunhuset - öppettider och karta.

På kartan nedan hittar du alla gällande detaljplaner. 2018-03-16 I Lomma kommun finns gällande detaljplaner för de större delarna av Lomma, Bjärred och Borgeby tätorter. Det finns också detaljplaner för Flädie, Ljunghuset och för golfbanan mellan Lomma och Bjärred. Dessa är skapade under olika tider från 1930-talet fram till idag och är gällande tills dess att kommunen ändrar eller upphäver dem. Detaljplaner kan se väldigt olika ut. Gällande detaljplaner kan se olika ut och ha olika detaljeringsgrad.
Samhällsklasser under medeltiden

börserna europa
kommunikativ englisch
handla alkohol i polen
jonathan arvidsson vetlanda
emmuska orczy scarlet pimpernel
försäkringskassan chef
jul hm

Södra Kalkstenen Kompl överklagande

Fax 0303-190 35. E-post kommun@kungalv.se. E-faktura Detaljplaner öppna för synpunkter När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Kommuner tar fram detaljplaner enligt en väl definierad process för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt, för att se till berörda får insyn och för att förankra förslaget. Boverkets vägledning om detaljplaneprocessen gäller för förslag till detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari Sökväg Kommun och politik / Organisation / Förvaltningar / Miljöförvaltningen / Mer om vad vi gör Beskrivning Avdelning under miljöförvaltningen som bland annat arbetar med tillstånd, tillsyn och kontroll av enskilda avlopp, naturreservat, strandskydd och inom- och utomhusmiljö.


Hur mycket kostar det att stämma någon
vad kostar aktiv dödshjälp i schweiz

Detaljplaner och program - Knivsta kommun

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som tolkar de detaljplaner man själv beslutat om.

PLANERAD ELFÖRBINDELSE OCH - Svenska kraftnät

29 maj 2020 En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala Uppsala. Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden  Uppsala kommun har tillsammans med Knowit genomfört ett projekt där de tagit möjligheter att få tillgång till digitaliserade detaljplaner eller byggnadsregler. att handläggarna inte alltid var helt överens om gällande svar i alla Uppsala kommun ska ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 och i Uppsala läns beslut gällande en detaljplan i kvarteret Bredablick, Uppsala.

Uppsala kommun Plan- och byggnadsnämnden 753 75 Uppsala Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Kommuner tar fram detaljplaner enligt en väl definierad process för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt, för att se till berörda får insyn och för att förankra förslaget.