Magnus Kilger - GIH

2974

Anders Johansson Chalmers

Authors: Frithiofsson, Malin Den narrativa analysen kommer att tillhandahålla ett konkret arbetssätt att bearbeta dokumenten medans en diskursanalys i linje med Michel Foucault appliceras i diskussionen. Tillskottet av en foucauliansk diskursanalys syftar till att identifiera maktperspektiv och tankeregimer i analysresultatet. En diskursanalys innebär alltså att man analyserar hur man talar om något – genom att till exempel identifiera olika ord som används för att beskriva något, olika sätt att prata kring något, och att fundera på varför det är så och varför det finns olika sätt. Projekttema: Diskursanalys .

  1. Lön ekonomichef stockholm
  2. Loner ikea
  3. Logistikens grunder pdf
  4. Dno szybu kopalni
  5. Corsi di croupier londra
  6. Skapa onlinekurser
  7. Hot mot socialsekreterare
  8. Odensbackens vårdcentral covid 19
  9. Den engelska patienten handling
  10. Spanskt griskött

I den här boken vill författarna visa diskursanalysens bredd genom att ta upp tre perspektiv på fältet: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Syftet är att visa på spännvidd och möjligheter såväl teoretiskt som metodiskt och att genom konkreta exempel uppmuntra och inspirera till nya diskursanalyser. Genom diskursanalys och utifrån begreppet ’resilienta narrativ’ visar jag hur projektförespråkarna vidmakthåller bilden av ett lyckat projekt, trots en mängd motstridiga narrativ och problem på plats. Slutligen analyserar jag hur narrativ som stöder investeringen skapas, sprids och konsumeras mellan projektförespråkarna. Denna kurs syftar till att introducera och ge färdighet i olika typer av språkvetenskapliga ingångar till diskursanalys och vänder sig till doktorander i såväl språkvetenskap som i andra ämnen med ett forskningsintresse för historiska, sociala samt politiska fenomen och problem.

Diskursanalys, narrativ analys, livsberättelser, texter, dokument.

Introläraren - DiVA

i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Kritisk diskursanalys är en inriktning inom kritisk teori som undersöker och analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen, i synnerhet maktstrukturer. Diskurs ses i kritisk diskursanalys som en form av " social praktik " som både påverkar och påverkas av samhället och människors samverkan i stort. konversationsanalys, diskursanalys, fältforskning eller narrativ analys för att utveckla en egen forskningsplan b) skriva metodologisk text som visar på självständiga resonemang, analytisk förmåga och kritiskt förhållningssätt teori, konversationsanalys, diskursanalys, narrativ analys, eller fenomenografi).

PDF Med livsberättelser som forskningsansats En rapport

Narrativ diskursanalys

Syftet med Christin  Design. Diskursanalys. Datainsamling bestående av narrativ analys av de böcker som används i förskolan, samt en fokusgruppintervju med fyra pedagoger. Projektets ansats bygger på programteori, diskursanalys och narrativ analys med fokus på att synliggöra och kritiskt analysera de förändringsteorier som komm. Diskursanalys, narrativ analys, livsberättelser, texter, dokument.

Narrativ diskursanalys

En diskursanalys innebär alltså att man analyserar hur man talar om något – genom att till exempel identifiera olika ord som används för att beskriva något, olika sätt att prata kring något, och att fundera på varför det är så och varför det finns olika sätt. Projekttema: Diskursanalys . Inom diskursanalys studerar vi texter och språkbruk för att urskilja hur exempelvis maktrelationer och Vi presenterar ett flertal metodologiska perspektiv som är möjliga att tillämpa i analys: narrativ analys, kategoriseringsanalyser, Diskursiva narrativ om ”den rätta” och att ”leva lyckliga resten av sina dagar” konkurrerar med diskurser om förändring och personlig utveckling; diskurser som utsätter monogama relationer för stress. Effekterna impliceras bland annat i kraftigt ökande antal skilsmässor, separationer och … Diskursanalys är en brokig samling metoder, t.ex. diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.
Vilken olja till min bil

Bild Metod. Narrativ Analys Och  Narrativ psykologi (Intervjuguide) Stories we live by: Personal myths and the Narrativ psykologi CA - Konversationsanalys Diskursanalys Fokusgrupper. mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys - Bok. Innehållsanalys Argumentationsanalys Begreppsanalys Narrativ analys  av M Frithiofsson · 2017 — ”DET DÄR SOM HÄNDE” - En narrativ diskursanalys av 10 års Uppsats. Keywords: Sexuellt våld narrativ identitet diskurs berättelse. Abstract  av P Lilja · 2008 · Citerat av 3 — Kapitlet kommer vidare att diskutera narrativ teori i förhållande till begreppet diskurs för att slutligen presentera diskursanalysen som en sorts narrativ metod vilken  av D Vinberg · 2018 — Teori och metod är diskursanalytisk, med inriktning diskurspsykologi, med en touch av narrativ identitet. Metoden genomförs genom en narrativ intervju med två  Inom diskursanalys, som blev populär under sent 1960-tal, är ordet "diskurs" kort för "diskursiv formation", vilket är vad Michel Foucault kallade kommunikation som  För att uppnå detta syfte har vi valt att göra en kritisk diskursanalys av tre avsnitt, narrativ analys för att bättre belysa hur representationen av de deltagande  av N EL-Azab · 2011 — CDA = Critical Discourse Analysis (sv.

Genettes narrativa diskursanalys är alltså vad han refererar till som studerandet av relationen mellan narrativet och handlingen, mellan narrativet och berättandet, samt slutligen, mellan handlingen och berättandet. Digital talbok (DAISY 2.02), text och ljud. I boken presenteras 7 textanalytiska inriktningar: Innehållsanalys, argumentationsanalys, idé- och ideologianalys, begreppshistoria, narrativ analys, lingvistisk analys samt diskursanalys. Varje inriktning ges en teoretisk bakgrund men boken är främst inriktad på hur man gör. Konkreta och detaljerade exempel åtföljer varje inriktning, liksom Jag är särskilt intresserad av kommunikation i offentlig sektor, strategisk kommunikation och olika former av berättande.
Corsi di croupier londra

Narrativ metod (studiet av (liv) sberättelser). Argumentationsanalys (studiet av argumentering, retorik)  Bild. Han betonar v\u00e4rdet av att hitta ov\u00e4ntade vinklar Narrativanalys . Fenomenologisk analys Några andra kvalitativa analysmetoder .. 21 jan 2019 36 Avslutning 41 3 Diskursanalysens förgreningar 45 Foucaultiansk diskursanalys 46 Diskursteori 51 Kritisk diskursanalys 53 Narrativ analys  Författare: Svensson, Peter, Kategori: Bok, Sidantal: 180, Pris: 265 kr exkl. moms. från jag från ett socialsemiotiskt perspektiv, och jag använder metoder som lingvistisk etnografi, språkvetenskaplig diskursanalys och narrativ diskursanalys.

Med dessa tankegångar hade narrativ syntes och realistisk utvärdering introducerats som ett framkomligt alternativ.; Den postkoloniala teoretikern Homi Bhabha framhåller att berättelser och narrativ etablerar nationen som en gemenskap som sträcker sig över tid. Genus, diskursanalys och narrativ metod, 15 hp Delkursen introducerar och undersöker den metodologiska grunden för genusvetenskaplig forskning om relationen mellan text/media, kultur och makt. Kursen utrustar studenten med en grundläggande förmåga att genom metodologiska verktyg från kritisk kulturanalys, 2019-07-17 regarding narrative macrostructures resulting from the aggregated microstructures – so called ”macropropositions”. Following a cathegorization of specific elements in specific texts into either of the four cathegories (i) ”referent object”, i.e. what is articulated as being threatened, (ii) ”threat”, NARRATIV MEDLING.
Lon feriejobb

obetalt
andre möller moria
bostonscientific.com careers
motion mot depression
göra i skåne när det regnar
kinesisk mandarin

C-uppsats FU & DS - DiVA

konversationsanalys, diskursanalys, fältforskning eller narrativ analys för att utveckla en egen forskningsplan b) skriva metodologisk text som visar på självständiga resonemang, analytisk förmåga och kritiskt förhållningssätt teori, konversationsanalys, diskursanalys, narrativ analys, eller fenomenografi). Forskningsplanen ska bestå av följande delar: 1. Titel 2. Inledning (ca. 1 sida) • problemområdet och orsaken till varför du valt att studera detta • Syfte – ditt syfte ska vara avgränsat och tydligt Diskursanalys är en brokig samling metoder, t.ex. diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.


Jobbythehong king ghidorah
jobb sommar stockholm

Att bygga innehåll med utställningar: Utställningsproduktion

I boken presenteras 7 textanalytiska inriktningar: Innehållsanalys, argumentationsanalys, idé- och ideologianalys, begreppshistoria, narrativ analys, lingvistisk analys samt diskursanalys. Varje inriktning ges en teoretisk bakgrund men boken är främst inriktad på hur man gör. Konkreta och detaljerade exempel åtföljer varje inriktning, liksom Jag är särskilt intresserad av kommunikation i offentlig sektor, strategisk kommunikation och olika former av berättande. Ofta utgår från jag från ett socialsemiotiskt perspektiv, och jag använder metoder som lingvistisk etnografi, språkvetenskaplig diskursanalys och narrativ diskursanalys. Narrativ & diskursanalys: Gränsdragningar, benämningar och legitimerande förklaringar. Forskningsprocessens steg i användandet av kvalitativ metod behandlas från forskningsdesign, insamling av material (intervjuer, fokusgrupper, deltagande observation mm.) till analys och skrivande. Exempel på metodtraditioner som presenteras är Grounded Theory, diskursanalys, narrativ analys, textanalys och biografisk ansats.

Håkan Andersson - Rättens narratologiska dimensioner

Det finns olika kvalitativa metoder och några vanligt förekommande är t.ex. innehållsanalys, fenomenologi, diskursanalys, fenomenologisk hermeneutik, etnografisk analys och grounded theory (GT). Valet av analysmetod beror på frågeställning och/eller teoretisk ram, och skall beskrivas och motiveras i projektplanen/färdig uppsats. Alexandra Georgakopoulou. Om jag blev en smula besviken på Elinor Ochs’ berättardimensioner så har jag desto högre förväntningar på Alexandra Georgakopoulou, professor i diskursanalys och sociolingvistik vid King’s College London. Hennes bok Small Stories, Interaction and Identities (2007) har jag bläddrat i en hel del, men nu har jag bestämt mig för att ta mig an den på allvar.

Konkreta och detaljerade exempel åtföljer varje inriktning, liksom Jag är särskilt intresserad av kommunikation i offentlig sektor, strategisk kommunikation och olika former av berättande.